pfolio-1

Azbest

  • Je nebezpečný pri vdychovaní vlákien
  • Je preukázaný karcinogén
  • Prácu s azbestom môže vykonávať bezpodmienečne iba odborná a špecializovaná spoločnosť
  • Pri svojpomocnej demontáži môže dôjsť k verejnému ohrozeniu zdravia
  • Na prácu s azbestom v Slovenskej republike dohliada miestne príslušný úrad verejného zdravotníctva http://www.uvzsr.sk/

viac...

pfolio-3

Likvidácia azbestu

  • Naša spoločnosť zabezpečí všetky legislatívne kroky, potrebnú dokumentáciu, samotnú demontáž a uloženie odpadu na skládku nebezpečného odpadu na kľuč
  • Likvidáciu a sanáciu materiálov s obsahom azbestu robíme technológiou, ktorá je v súlade s platnými predpismi v SR a zároveň vyhovuje predpisom platných v EU

viac...

pfolio-8

Stavebné služby

  • Komplexná realizácia pre Vaše stavby, generálne dodávky stavieb
  • Komplexný a profesionálny stavebný servis v špecializovaných oblastiach výstavby. Prezrite si naše ďalšie služby.

viac...